God grafisk design er et produkt av samarbeid

    Målet med grafisk design er å formidle et budskap gjennom å kommunisere ved bruk av tekst og bilder satt sammen på en spesifikk måte. Man ønsker å kommunisere alt fra en følelse til kvalitet på det en formidler. Forskjellige former for grafisk design har funnet sted helt siden mennesker begynte å skrive ord og tegn. Grafisk design som et formelt fag, kom til for om lag 200 år siden på begynnelsen av 1800-tallet. Hvor utføres…

    fortsett å lese