Psykologtjenester i Oslo

    I Norge har alle personer over 18 år rett til rask og nødvendig psykisk helsehjelp. I noen kommuner er denne grensen 16 år. I Oslo kommune er de ulike tjenestene delt inn i de ulike bydelene, og tjenestetilbudet kan variere ut ifra hvilken bydel man har tilknytning til. Det finnes mange ulike tilbud innenfor psykisk helsehjelp. Det vanligste og mest kjente tilbudet å benytte seg av, er psykologhjelp. Her krever det ofte en henvisning fra…

    fortsett å lese