Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo og formål

  Bedriftshelsetjeneste er der slik at du som jobber skal kunne ha det så bra på jobb som overhodet mulig. Som ansatt kan det hende at det dukker opp flere ulike situasjoner og problemer på jobb, som går utover din egen trivsel eller helse.

  Du har noen rettigheter som ansatt, og om tilfelle er slik at de rettighetene ikke blir møtt som de skal må firmaet sørge for at det skjer. Derfor vil Bedriftshelsetjenesten våke over diverse tilkalte arbeidsplasser for å sørge for at alt er som de skal.

  Det kan oppstå mange forskjellige grunner til at bedriftshelsetjenesten blir kalt inn. Det er viktig at man har det bra på arbeidsplassen som ansatt for å motvirke diverse fremtidige problemer som kan oppstå.

  Det kan være noen risikoer på arbeidsstedet som kan utløse for eksempel:

  • Nedsatt psykisk helse
  • Dårlig arbeidsmiljø
  • Overbelastning og stress i jobb
  • Fysiske arbeidsskader

  Godkjent bedriftshelsetjeneste

  Det er mange ulike plasser hvor du kan komme i kontakt med godkjent bedriftshelsetjeneste i Oslo. Mange av de holder til i Oslo. Som hovedstaden i Norge og som en stor bedrifts-by, er det viktig at det er god tilrettelegging og støttesystemer til de ansatte.  Oslo er en storby der det skjer masse, både i forhold til Norge som en nasjon, men også når det kommer til Business. Det er hele 693 494 innbyggere i hele Oslo og hvis du regner med at de aller fleste er i jobb eller skal i jobb.

  Det blir plutselig veldig mange ansatte og befolkningen stiger voldsomt år etter år. Det er derfor viktig å ha tjenester slik som bedriftshelsetjenesten hvis noen enkelte blir oversett eller trenger hjelp, støtte og rådgivning i formål av god Jobb kvalitet.

  Her er noen av de virksomhetene som går innenfor bedriftstjeneste i Oslo:

  • Oslo bedriftshelsetjeneste
  • Bedriftshelsetjeneste Ullevål- stamina helse
  • A-med bedriftshelsetjeneste Allmennpraksis
  • Rommen felles bedriftshelsetjeneste
  • BHT gruppen AS
  • Vita Medica bedriftshelsetjeneste AS
  • Oslo klinikk og Bedriftsmassasje
  • Arbeidsmiljøhuset AS

  Hvem er personene som jobber med dette?

  Bedriftshelsetjenesten består av mennesker som har ulike utdannelser og praktiseringer, men alle har de et felles formål som gjør dem til en tjeneste. Det er en gruppe mennesker som for eksempel kan være en bedriftslege, helsepersonalet, psykologer, ergonom, jordmor, kiropraktor og etc.

  En bedriftshelsetjeneste kan forsikre at riktige hygienetiltak blir satt til verks, de setter sammen og tilbyr diverse kurs og seminarer. De har ikke minst også en rådgivende funksjon og besvarer alle typer spørsmål bedriften og ansatte måtte ha.

  Bedriften betaler kostnadene

  Det koster å ha bedriftshelsetjenesten og utgiftene er det bedriten som betale og ikke de ansatte. Men det er svært viktig om det skulle forekomme problematiske situasjoner, at man faktisk har disse tjenestene.

  Alle virksomheter er forskjellige og møter derfor forskjellige hindrer. Om jobben din er mer utsatt for smitte eller ulike former for skader, er det greit å involvere bedriftshelsetjenesten for sikkerheten. I bedriftshelsetjenesten er det bedriftsjordmødre som er der for å svare og hjelpe til i situasjoner der en ansatt er blitt gravid.

  Hjelpen kan trenges av den gravide, men også for lederen i bedriften. Ledere er ikke ment til å være eksperter i alt, men de er ment til å hente inn hjelp for situasjoner som har behov for ekstra ekspertise.

  Gravide ansatte

  Det er visse krav både den gravide og leder har om en ansatt skulle bli gravid.  Den gravide kan ikke ha overbelastninger av stress på jobb, og lederen må ta tak i en situasjon som ikke er lik normalen.  Begge parter har sine oppgaver de må holde som et krav.

  gravid på jobb

  Den gravide må si ifra om graviditeten så tidlig som mulig slik at lederen er klar over situasjonen og kan gjøre tilstrekkelig med nødvendige tiltak god tid i forveien. Da blir det tilrettelagt i best mulig grad for den gravide.

  Den gravide kvinnen må selv om yte best mulig i de bestemte oppgavene, der det er mulig. Dette kan være å utnytte pausene godt, holde seg frisk og rask, bruke gode sko og ta fatt i de hjelpemidlene som er utdelt.

  Du kan også få oppfølging av en bedriftsjordmor gjennom graviditeten. Denne oppfølgingen kan innebære samtaler, rådgivning, og møter om behov og tilrettelegging mellom den gravide, leder og jordmor.

  Den gravide har også rett på å bli behandlet likt som resten av de ansatte, og kan ikke miste jobben sin selv om hun ikke kan utføre oppgavene slik som tidligere.

  Hun kan derfor ikke bli:

  • Sparket
  • få nedsatt lønn
  • fratatt bonuser
  • miste nødvendig kurs og, eller opplæring
  • fratatt ansettelse
  • Fratatt forfremmelser

  Om du er i en jobb som muligens kan være en fare ovenfor fosteret som gjør det slik at du ikke kan gå videre ut i arbeidet og må være hjemme. Da har den gravide retten på svangerskapspenger.

  Dette kan være i tilfeller hvor jobben gir en risiko for smitte, gasser, overbelastning, psykiske helse, og hvis arbeidet er tungt og krever mye fysisk. Det er ikke alltid du får fritak fra jobben, men du får kanskje tilrettelagt mer. Som større pauser, kortere timer, andre arbeidsoppgaver og etc.

  Bedriftshelsetjeneste er der slik at du som jobber skal kunne ha det så bra på jobb som overhodet mulig. Som ansatt kan det hende at det dukker opp flere ulike situasjoner og problemer på jobb, som går utover din egen trivsel eller helse. Du har noen rettigheter som ansatt, og om tilfelle er slik at de rettighetene ikke blir møtt som de skal må firmaet sørge for at det skjer. Derfor vil Bedriftshelsetjenesten våke over…