Facility Management

Facility Management – en gunstig støttetjeneste for bedrifter

  I enhver bedrift vil effektivt vedlikehold og administrasjon være et sentralt punkt for at bedriften skal lykkes. Det er dette en Facility Manager kan bidra med. En Facility Manager sørger rett og slett for at bedriften er på rett kjør, i tillegg til at de også skal bidra til effektivitet og kostnadsbesparelse for virksomheten.

  Kjerneverdiene til et Facility Management er faglig dyktighet og entusiasme for arbeidet de utfører. Dette er viktig for at tjenesten skal kunne skape gode rammer for de ansatte på arbeidsplassen. I tillegg til dette skal et Facility Management levere komplette driftstjenester og de skal støtte virksomheten i alt fra renhold, eiendomsdrift og kontorstøtte.

  Hvorfor er et Facility Management lønnsomt?

  Å knytte bedriften sin opp til et Facility Management kan være svært avgjørende for ytelsen til enhver virksomhet, uavhengig størrelse. God administrasjon og godt vedlikehold bidrar til større tilpasningsevne, fleksibilitet og bærekraft for bedriften. Det sikrer en effektiv og jevn forretningsdrift, samtidig som man slipper å slite med eventuelle vanskeligheter som kan oppstå på veien.

  Hvilke arbeidsoppgaver har et Facility Management?

  De typiske arbeidsoppgavene til et Facility Management varierer fra bedrift til bedrift. I hovedsak man si at et Facility Management er en samlebetegnelse på de service-tjenestene og støtte-systemene som en bedrift har behov for i sine lokaler. Dette kan være alt fra renhold, håndtering av post, resepsjon, kantine og ulike driftssystemer.

  Facility Management Bedrift

  Generelt sett er hovedansvaret til et Facility Management å sørge for at bedriften fungerer som den skal på daglig basis ved å gjennomføre daglige inspeksjoner og utføre reparasjoner, vedlikehold og andre oppgaver som sørger for fremdrift av virksomheten.

  Her er en liste over noen av tingene som et Facility Management kan ha ansvar for:

  • Innkjøp og kontroll over eventuelle kontrakter og tjenesteleverandører, for eksempel catering, renhold, parkering, sikkerhet og teknologi
  • Gi råd til bedrifter om tiltak for å forbedre effektiviteten og kostnadseffektiviteten til bedriften
  • Sørge for at de grunnleggende fasilitetene i bedriften er godt vedlikeholdt, samt utføre vedlikehold etter behov
  • Håndtering av eventuelle nødsituasjoner dersom det skulle oppstått
  • Administrering av budsjetter
  • Sørge for at virksomheten oppfyller de kravene som stilles i tråd med offentlige forskrifter
  • Planlegging av videre drift, samt forutse eventuelle kommende behov for bedriften
  • Overvåke eventuelle renoveringer, oppussinger og byggeprosjekter
  • Hjelpe til med flytting hvis nødvendig
  • Utarbeide diverse rapporter

  Hva kreves av et Facility Management?

  Et godt Facility Management er avhengige av en rekke forskjellige ferdigheter og kompetanser. De må kunne opprettholde gode relasjoner med et bredt spekter av leverandører, ansatte, ledere, entreprenører og andre personer som finnes i en virksomhet. Selve arbeidsmengden til et Facility Management vil variere ut ifra bedriftens egne behov.

  Til tross for dette er det noen oppgaver som går igjen i stort sett alle virksomheter; administrering av budsjetter, teknisk kunnskap, ta raske beslutninger og løse problemer. Et Facility Management skal også bidra til å identifisere potensielle problemer og løse disse problemene så snart som mulig etter de har oppstått.

  bedrifter og Facility Management

  Et Facility Management bør også være i stand til å forstå og bruke teknologipå det nivået som kreves i den gitte virksomheten. Dette er viktig for å øke produktiviteten, redusere eventuell nedetid og effektivisere den daglige driften av virksomheten. Noen av egenskapene som trengs for et Facility Management inkluderer:

  • God kompetanse innenfor skrive- og kommunikasjonsferdigheter – både på muntlig, skriftlig og teknisk nivå
  • Relasjonsarbeid
  • Evnen til å prioritere og velge ut hvilke oppgaver som er viktigst, samt evne å håndtere flere oppgaver på en gang
  • Teamarbeid, lederskap og motiverende ferdigheter
  • Gode forhandlingsegenskaper
  • Proaktiv tenkning
  • God forståelse for hvordan en bedrifts skal drives

  Hvilke bedrifter har behov for et Facility Management?

  Dersom man driver en stor bedrift, kan det være svært lønnsomt å ansette et Facility Management. I de mindre selskapene er det ikke uvanlig at de oppgavene som et Facility Management vanligvis har ansvar for, heller blir fordelt på de ansatte i bedriften, i tillegg til de oppgavene de har i sitt vanlige arbeidsområde.

  Dette kan fort bli en forstyrrelse for deres egentlige oppgaver, og det kan også resultere i at også vedlikeholdet og fremdriften av bedriften ikke går så effektivt som mulig. Et Facility Management er et anbefalt alternativ for selskaper som ikke har intern ekspertise på bedriftsvedlikehold.

  Et Facility Management kan bidra til at driften av virksomheten foregår både mer effektivt, i tillegg til at de også kan bidra med å spare inn på diverse kostander. Et Facility Management kan også ta seg av noe av ansvaret arbeidsgiveren i en bedrift, slik at han eller hun heller kan legge mer fokus på andre oppgaver.

  I enhver bedrift vil effektivt vedlikehold og administrasjon være et sentralt punkt for at bedriften skal lykkes. Det er dette en Facility Manager kan bidra med. En Facility Manager sørger rett og slett for at bedriften er på rett kjør, i tillegg til at de også skal bidra til effektivitet og kostnadsbesparelse for virksomheten. Kjerneverdiene til et Facility Management er faglig dyktighet og entusiasme for arbeidet de utfører. Dette er viktig for at tjenesten skal…