Psykologhjelp

Når er det behov for psykologhjelp?

  Det er ikke uvanlig å møte på diverse utfordringer etter hvert som man blir eldre og årene går. Noen av disse problemene kan være så belastende at det virker umulig å gå videre i livet.

  Enten det gjelder tap en person som har stått en nær eller overveldende angstfølelser, er det viktig at man vet at hjelp er tilgjengelig. En psykolog kan hjelpe til med alle slags problemer, enten det gjelder små hverdagsproblemer eller større problemer som kan knyttes til psykiske lidelser.

  Lindre symptomer

  Psykologhjelp kan bidra til å lette på symptomer som kan komme av psykiske lidelser. Det er ikke alle symptomer som forsvinner med en gang, da kan terapi hjelpe folk med å takle disse symptomene bedre, slik at man kan leve med dem. Det er flere studier som viser at fordelene med terapi varer lenger enn virkningen medisiner har alene.

  Medisinering kan redusere noen symptomer på psykiske lidelser, mens terapi lærer oss ferdigheter som bidrar til å håndtere symptomer på egenhånd. Disse ferdighetene varer også etter at behandlingen avsluttes, og symptomene blir forhåpentligvis mindre og mindre, noe som gjør det mindre sannsynlig at folk vil trenge ytterligere behandling i fremtiden.

  Tap av nære relasjoner

  Døden er en uunngåelig del av livet, men det gjør det ikke nødvendigvis lettere å håndtere. Alle håndterer tapet av nære relasjoner forskjellig, og for noen kan dette være uhåndterbart. Slike sterke reaksjoner kommer vanligvis dersom hendelsen skjer veldig plutselig.

  psykolog

  Alle sørger på forskjellige måter, noen trenger tid for seg selv, mens andre heller ønsker å dele sorgen med andre. Dersom man unngår å møte problemet og innse tapet, kan dette føre til lengre og mer langvarige problemer i ettertid. En psykolog kan være behjelpelig med å finne hensiktsmessige måter å takle døden til en nær relasjon.

  Angst og psykologhjelp

  Visse aspekter av livet kan være svært stressende, og mange situasjoner kan bidra til at man føler på angst. Stress og angst kan føre til blant annet depresjon og en rekke andre psykiske helseproblemer. Oppsøker man psykologhjelp fra f.eks en psykolog i Oslo, kan dette hjelpe deg med å håndtere stress og angst ved å finne kilden eller årsaken til de eventuelle problemene, i tillegg til at man sammen med psykologen, kan finne måter å overvinne dem på.

  Depresjon

  Overveldende følelser av hjelpeløshet eller håpløshet er vanlige tegn på depresjon.

  Depresjon

  Depresjon er en vanlig psykisk lidelse der folk mister interessen for ting, opplever tretthet og ofte har problemer med å håndtere følelser. Opplever man symptomer på depresjon, kan psykologhjelp hjelpe deg med å finne kilden til depresjonen – ofte er dette det første skrittet til å føle seg bedre, i tillegg til at det kan redusere de negative tankene og følelse som ofte følger med en depresjon.

  Fobier

  Å være redd for høyder og edderkopper er vanlige fobier, men noen fobier er mer uvanlige og de kan være vanskeligere å unngå i hverdagslivet. Denne typen av ubegrunnet frykt kan skape betydelige problemer i hverdagslivet og de kan være vanskelige å håndtere og overkomme på egenhånd.

  I tillegg til dette kan mange fobier også føre til alvorlige helseproblemer. En psykolog kan hjelpe deg med å overvinne denne uforklarlige frykten, slik at man kan lære seg å leve med den, eller bli kvitt den helt.

  Relasjonsvansker

  Man opparbeider seg mange relasjoner opp gjennom livet, og i noen tilfeller kan man oppleve problemer innad i de ulike relasjonene. Slike problemer kan forekomme i alle typer relasjoner, enten om de er familierelaterte, personlige eller arbeidsrelaterte.

  Mens forhold kan være noe av det beste i livet og gi mye glede, kan de også være en kilde til stress og problemer. Sammen med psykologen sin kan man jobbe med å løse disse problemene. Dette kan gjøres både på gruppe, – og individnivå.

  Usunne vaner og avhengigheter

  Noen usunne vaner – som røyking, drikking og narkotikabruk – brukes ofte for å unnslippe større underliggende problemer. En psykolog kan hjelpe til med å nøste opp i eventuelle problemer, slik at man ikke lenger føler behovet for disse usunne avhengighetene.

  Å gjenkjenne et avhengighetsproblem hos personer man kjenner kan være vanskeligere enn man ofte tror. Avhengighet kan forklares som en kronisk sykdom som påvirker hjernens belønning, motivasjon, -og hukommelsesfunksjoner.

  En person som sliter med en avhengighet, vil ofte ignorere andre områder av livet sitt og velge avhengigheten sin framfor andre ting. Et eksempel på dette kan være at en person som sliter med rus, ofte velger å ruse seg, til tross for at personen er klar over at dette kan føre til at man mister kontakten med familien sin.

  Generelle tegn på avhengighet kan være:

  • Mangel på kontroll eller manglende evne til å holde seg unna et stoff eller en viss atferd.
  • Redusert sosialisering, som å forlate forpliktelser eller miste kontakten med familie og venner.
  • Ignorere risikofaktorer som medfølger avhengigheten.
  • Fysiske effekter, slik som abstinenssymptomer eller behov for høyere doser for å oppnå ønsket effekt.

  Graden av intensitet for hvert av disse tegnene kan avhenge av hvor lenge avhengigheten har pågått. En sunn person kan vanligvis identifisere en negativ atferd og bli kvitt den. Dette er ikke tilfelle med noen som har en avhengighet. I stedet for å innrømme at problemet eksisterer, vil de finne måter å rettferdiggjøre og fortsette med avhengigheten, til tross for advarsler fra personer rundt.

  Spiseforstyrrelser

  Årsaken til spiseforstyrrelser vil variere fra person til person, og det er derfor vanskelig å forklare akkurat hvorfor de oppstår. Imidlertid er det mange leger som hevder at en kombinasjon av genetiske, fysiske, sosiale og psykologiske faktorer kan bidra til utviklingen av en spiseforstyrrelse.

  Samfunnspress kan også bidra til spiseforstyrrelser. Ønsket om å lykkes eller føle seg akseptert kan føre til atferd som senere kan utvikle seg til spiseforstyrrelser. Det finner flere typer av spiseforstyrrelser, blant annet overspising, underspising, bulimi og anoreksi.

  Stress

  Når man oppfatter en trussel eller en stor utfordring, er det mange hormoner som slippes ut gjennom kroppen vår. Stress utløser kamp-eller-flukt-respons for å enten bekjempe eller flykte fra stressfaktoren. Vanligvis, etter at responsen oppstår, bør kroppen slappe av.

  Stress

  For mye konstant stress kan ha negative effekter på helsen vår. Opplever man mye konstant stress, bør man vurdere å oppsøke en psykolog.

  Søvnproblemer

  Det er mange faktorer som kan påvirke evnen vår til å sove godt. Enten de er forårsaket av et helseproblem eller av for mye stress, blir søvnforstyrrelser mer og mer vanlig. Ofte er søvnproblemer forårsaket av stress, hektiske timeplaner og andre påvirkninger fra hverdagslivet. Men når disse problemene begynner å oppstå med jevne mellomrom og begynner å påvirke dagliglivet vårt, kan de indikere en mer alvorlig søvnforstyrrelse.

  Avhengig av type søvnforstyrrelse kan folk ha vanskelig for å sovne og man kan føle seg svært sliten og utmattet gjennom dagen. Mangelen på søvn kan ha en negativ innvirkning på energi, humør, konsentrasjon og generell helse og livsglede.

  I enkelte tilfeller kan søvnforstyrrelser være et symptom på en annen medisinsk eller psykisk helsetilstand. En psykolog kan hjelpe til med å finne årsaken til søvnproblemene, slik at man sammen kan prøve å løse opp i problemet.

  Tillitt mellom psykolog og pasient

  For å få mest mulig ut av psykologtimene, er det viktig å etablere et forhold som er åpent og ærlig. Tillitt er et viktig punkt i enhver psykologtime, men dette tar tid å bygge opp, og akkurat hvor lang tid det tar å bygge et sunt forhold til sin psykolog, vil variere fra pasient til pasient.

  Det er ikke uvanlig å møte på diverse utfordringer etter hvert som man blir eldre og årene går. Noen av disse problemene kan være så belastende at det virker umulig å gå videre i livet. Enten det gjelder tap en person som har stått en nær eller overveldende angstfølelser, er det viktig at man vet at hjelp er tilgjengelig. En psykolog kan hjelpe til med alle slags problemer, enten det gjelder små hverdagsproblemer eller større…